RC

RC – Reedukačné centrá
 
Ďalšími zariadeniami, ktoré poskytujú chlapcom vo veku 15 – 18 rokov s problémami v správaní inštitucionálnu starostlivosť, sú reedukačné centrá, do ktorých sú umiestňovaní chlapci s nariadenou ústavnou starostlivosťou.
Na Slovensku je 6 reedukačných centier pre chlapcov vo veku 15 – 18 rokov:
 

RC Hlohovec

Je to najstaršie reedukačné centrum na Slovensku, vzniklo v roku 1902 pôvodne v Košiciach ako „Košická kráľovská polepšovňa“. Postupne sa zariadenie sťahovalo, v Hlohovci je od roku 1951. Toto zariadenie bolo v rokoch 1953 – 1962 koedukované, boli tu chlapci i dievčatá, ale od roku 1962 sú tu už len chlapci. Kapacita zariadenia je 60 chlapcov rozdelených do 5 výchovných skupín. Chlapci sa tu môžu vzdelávať v odboroch stavebná výroba, spracovanie dreva, strojárska výroba.
Kontakt:    Telefón: 033/ 742 2718 (2710)    Email: rdm@zoznam.sk

RC Tornaľa

Zariadenie je umiestnené priamo v meste, vzniklo v roku 1974. Jeho výhodou sú rozsiahle športoviská priamo v areáli zariadenia. Je to veľké zariadenie s kapacitou 72 chlapcov, má 6 výchovných skupín. Chlapci sa môžu vzdelávať v odboroch: stavebná výroba, poľnohospodárska výroba, mechanik – opravár poľnohospodárskych strojov.
Kontakt:    Telefón: 047/ 552 2587    Email: rdmto@stonline.sk

RC Sološnica

Zariadenie vzniklo v roku 1977. Je to tiež veľké zariadenie, má kapacitu 80 chlapcov, z toho 40 miest je pre deti – chlapcov od 12 do 15 rokov a ďalších 40 miest pre mládež – chlapcov od 15 do 18 rokov. Chlapci sa tu môžu vzdelávať v odboroch stavebná výchova, strojárska výroba, maliar, záhradník.
Kontakt:    Telefón: 034/658 4120 (4188)    Email: rddsolos@svsba.sk

RC Horný Bankov

Horný Bankov ako reedukačné zariadenie pre mládež vzniklo v roku 1992, hoci predtým fungovalo už od roku 1967 ako detský domov. Je to tiež zariadenie, ktoré má časť pre deti i pre mládež. Časť pre deti je koedukovaná – sú v nej chlapci i dievčatá vo veku od 12 do 15 rokov, ale v časti pre mládež (15 – 18 rokov) sú iba chlapci. Kapacita pre chlapcov od 15 – 18 rokov je 27 a sú rozdelení do dvoch výchovných  skupín. Prvú tvoria chlapci, ktorí majú ukončenú špeciálnu základnú školu a môžu sa vzdelávať v odboroch záhradník, ovocinár, sadovník. Druhú skupinu tvoria chlapci s ukončeným vzdelaním v základnej škole a je to tzv. „otvorená skupina“, jediná svojho druhu na Slovensku, chlapci z tejto skupiny sa môžu vzdelávať v školách bežného typu mimo zariadenia v Košiciach podľa vlastného výberu.
Kontakt:    Telefón: 055/6333 7232 (31)    Email: rddm@stonline.sk

RC Chalmová

Toto reedukačné domov bolo založené v roku 1966 a je určené pre chlapcov, ktorí ukončili vzdelávanie v špeciálnych základných školách. Jeho kapacita je 44 chlapcov, sú rozdelení do troch výchovných skupín. Chlapci sa môžu vzdelávať v odboroch stavebná výroba, poľnohospodárska výroba a v jednoročných záučných kurzoch v odboroch murár, maliar, inštalatér, ručné obrábanie kovov.
Kontakt:    Telefón: 046/549 32 46    Email: rdm@stonline.sk

RC Veľké Leváre

Zariadenie vzniklo v roku 1972, jeho je kapacita je 48 chlapcov, sú rozdelení do 5 výchovných skupín. Z toho 2 výchovné skupiny sú pre chlapcov, ktorí sa už nevzdelávajú, to sú tzv. pracovné skupiny. Ostatné 3 skupiny sú pre chlapcov s ukončenou špeciálnou základnou školou, ktorí sa vzdelávajú v odbore stavebná výroba.
Kontakt:    Telefón: 034/774 8192 (779 4484)    Email: reeduk.domov.velkelevare@stonline.sk