RC Chalmová

Toto reedukačné domov bolo založené v roku 1966 a je určené pre chlapcov, ktorí ukončili vzdelávanie v špeciálnych základných školách. Jeho kapacita je 44 chlapcov, sú rozdelení do troch výchovných skupín. Chlapci sa môžu vzdelávať v odboroch stavebná výroba, poľnohospodárska výroba a v jednoročných záučných kurzoch v odboroch murár, maliar, inštalatér, ručné obrábanie kovov.
Kontakt:    Telefón: 046/549 32 46    Email: rdm@stonline.sk
24.11.2015 -