Organizačná štruktúra

 
riaditeľ VŠ druhého stupňa v príslušnom odbore (špeciálna pedagogika, sociálna práca), kvalifikačná skúška, 5 rokov praxe v priamej pedagogickej činnosti
vychovávateľ VŠ druhého stupňa (špeciálna pedagogika, sociálna práca, psychológia, liečebný pedagóg)
učiteľ VŠ druhého stupňa učiteľský smer, špeciálna pedagogika
majster odbornej výchovy úplné stredoškolské vzdelanie, alebo VŠ prvého stupňa + špeciálna pedagogika
psychológ VŠ druhého stupňa v odbore psychológia
liečebný pedagóg VŠ druhého stupňa v odbore liečebná pedagogika, špeciálna pedagogika alebo psychológia
sociálny pracovník VŠ prvého alebo druhého stupňa alebo úplné stredoškolské vzdelanie
zdravotná sestra úplné stredoškolské vzdelanie alebo VŠ
pedopsychiater VŠ druhého stupňa, pedopsychiatria
ekonóm, účtovník úplné stredoškolské vzdelanie alebo VŠ
PaM, administratívny pracovník úplné stredoškolské vzdelanie
vedúca školskej jedálne úplné stredoškolské vzdelanie a osvedčenie o odbornej spôsobilosti
údržbár, vodič, upratovač, kuchárky SOU, alebo úplné stredoškolské vzdelanie
kurič SOU, kuričský preukaz odbornej spôsobilosti