RC Veľké Leváre

Zariadenie vzniklo v roku 1972, jeho je kapacita je 48 chlapcov, sú rozdelení do 5 výchovných skupín. Z toho 2 výchovné skupiny sú pre chlapcov, ktorí sa už nevzdelávajú, to sú tzv. pracovné skupiny. Ostatné 3 skupiny sú pre chlapcov s ukončenou špeciálnou základnou školou, ktorí sa vzdelávajú v odbore stavebná výroba.
Kontakt:    Telefón: 034/774 8192 (779 4484)    Email: reeduk.domov.velkelevare@stonline.sk
24.11.2015 -