Spolupráca s obcou

   Diagnostické centrum má už tradične bohatú spoluprácu s miestnymi  inštitúciami v obci Záhorská Bystrica, najmä s farou, miestnym úradom, základnou školou, ale aj so samotnými obyvateľmi obce. Naši chlapci často brigádujú či už pre tieto inštitúcie (upratovanie okolia, každoročné čistenie potoka, jesenné upratovanie cintorína, výpomoc pri prestavbe fary), alebo brigádujú priamo u obyvateľov z okolia v záhradách alebo pri stavebných prácach. Brigádami pre obec a základnú školu si „odrábajú“ používanie telocvične základnej školy.
   Poľovníckemu združeniu pomáhame pri upratovaní Holého vrchu, kde mávajú pravidelné streľby, pre hasičov sme boli upraviť terény pre celoslovenskú súťaž.
   Dobrou a dlhoročnou tradíciou bola do roku 2011 organizácia vianočného  posedenia pre dôchodcov zo Záhorskej Bystrice a našich chlapcov v spolupráci s miestnym úradom a farou.
Tiež v spolupráci s miestnym úradom sa aktívne zúčastňujeme osláv MDD.
  Spoluprácujeme aj s políciou mestskej časti Karlova Ves – naši chlapci chodia robiť v prípade potreby figurantov.