RC Sološnica

Zariadenie vzniklo v roku 1977. Je to tiež veľké zariadenie, má kapacitu 80 chlapcov, z toho 40 miest je pre deti – chlapcov od 12 do 15 rokov a ďalších 40 miest pre mládež – chlapcov od 15 do 18 rokov. Chlapci sa tu môžu vzdelávať v odboroch stavebná výchova, strojárska výroba, maliar, záhradník.
Kontakt:    Telefón: 034/658 4120 (4188)    Email: rddsolos@svsba.sk
24.11.2015 -