RC Hlohovec

Je to najstaršie reedukačné centrum na Slovensku, vzniklo v roku 1902 pôvodne v Košiciach ako „Košická kráľovská polepšovňa“. Postupne sa zariadenie sťahovalo, v Hlohovci je od roku 1951. Toto zariadenie bolo v rokoch 1953 – 1962 koedukované, boli tu chlapci i dievčatá, ale od roku 1962 sú tu už len chlapci. Kapacita zariadenia je 60 chlapcov rozdelených do 5 výchovných skupín. Chlapci sa tu môžu vzdelávať v odboroch stavebná výroba, spracovanie dreva, strojárska výroba.
Kontakt:    Telefón: 033/ 742 2718 (2710)    Email: rdm@zoznam.sk
24.11.2015 -