RC Horný Bankov

Horný Bankov ako reedukačné zariadenie pre mládež vzniklo v roku 1992, hoci predtým fungovalo už od roku 1967 ako detský domov. Je to tiež zariadenie, ktoré má časť pre deti i pre mládež. Časť pre deti je koedukovaná – sú v nej chlapci i dievčatá vo veku od 12 do 15 rokov, ale v časti pre mládež (15 – 18 rokov) sú iba chlapci. Kapacita pre chlapcov od 15 – 18 rokov je 27 a sú rozdelení do dvoch výchovných  skupín. Prvú tvoria chlapci, ktorí majú ukončenú špeciálnu základnú školu a môžu sa vzdelávať v odboroch záhradník, ovocinár, sadovník. Druhú skupinu tvoria chlapci s ukončeným vzdelaním v základnej škole a je to tzv. „otvorená skupina“, jediná svojho druhu na Slovensku, chlapci z tejto skupiny sa môžu vzdelávať v školách bežného typu mimo zariadenia v Košiciach podľa vlastného výberu.
Kontakt:    Telefón: 055/6333 7232 (31)    Email: rddm@stonline.sk
24.11.2015 -