RC Tornaľa

Zariadenie je umiestnené priamo v meste, vzniklo v roku 1974. Jeho výhodou sú rozsiahle športoviská priamo v areáli zariadenia. Je to veľké zariadenie s kapacitou 72 chlapcov, má 6 výchovných skupín. Chlapci sa môžu vzdelávať v odboroch: stavebná výroba, poľnohospodárska výroba, mechanik – opravár poľnohospodárskych strojov.
Kontakt:    Telefón: 047/ 552 2587    Email: rdmto@stonline.sk
24.11.2015 -